Výcvik „TERAPEUT VĚDOMÍ“

Termíny pro rok 2022:

ONLINE VERZE podzimní: bude upřesněno později

BRNO NAŽIVO: 1. – 10.7.2022 (Místo bude upřesněno)

Začínáme každý den výcviku v 9h a končíme po 20h, každý den 10h společné práce. Výcvik obsahuje celkově 100h. Přestávka na oběd je maximálně 60minut.

Účast na celém výcviku je nutnou podmínkou. Pozdní příchody nebo odchody o několik hodin dříve, nebudou tolerovány, pokud chcete dostat certifikát.

Bez certifikátu se nemůžete prokazovat jako „TERAPEUT VĚDOMÍ“, ani profesionálně (za peníze nebo jakoukoliv jinou úplatu) praktikovat v tomto výcviku obsažené techniky.

Minimální počet plně platících účastníků (dospělých) je 4 pro ONLINE verzi a 6 pro NAŽIVO.

Maximální počet účastníků ONLINE i NAŽIVO verze je 10.

Online verzi výcviku můžete absolvovat pouze ve dvojici, která má navíc masážní lehátko, dobrou kameru a zvuk na počítači, kvalitní internetové připojení a zajistí, že bude po celou dobu ONLINE výcviku komunikovat a na kameru ukazovat, co právě provádí. ONLINE výcvik se praktikuje přes aplikaci zoom. CENA za ONLINE verzi je tedy dvojnásobná (za dva účastníky), každý účastník ONLINE výcviku hradí výcvik za sebe. V případě, že bude na ONLINE verzi dospělý zákonný zástupce se svým 15 až 17 letým dítětem, cena za nedospělého je poloviční.

————————————————————————————————————————————————

Co s sebou na verzi NAŽIVO:

Psací potřeby, případně svůj oblíbený polštářek a deku.

(Drobné občerstvení bude k dispozici, také masážní lehátko – pravděpodobně i s dekou a polštářkem – pro každou dvojici bude zajištěno).

CENA ZA VŠECHNY VERZE VÝCVIKU: 47.000 Kč / 1.900 Euro

Platba dopředu na účet:

v Kč: 2001759405/2010

v Eurech: CZ3520100000002301759407

Do poznámky uveďte: Výcvik TERAPEUT VĚDOMÍ (Praha, Brno nebo ONLINE)

SLEVA:

10% pokud jste absolvovali Základní kurz Terapie ETP

20% pokud jste absolvovali Pokročilý kurz Terapie ETP

25% pokud jste absolvovali Pokročilý kurz Terapie ETP + kurz Terapie ERP

50% pro dítě ve věku 15 až 17 let, pokud se výcviku účastní se svým zákonným zástupcem, který platí plnou cenu (bez jakékoliv slevy) za sebe

Slevy se nesčítají.

Splatnost ceny výcviku je v den registrace. Pokud potřebujete fakturu, napište mi údaje na umay@centrum.cz. V ceně je účast na unikátním výcviku, péče zkušené psycholožky, psychoterapeutky a lektorky, skripta, následné online poradenství v začátcích Vaší terapeutické praxe , drobné občerstvení v případě výcviku NAŽIVO a certifikát o absolvování výcviku – pokud dodržíte podmínky výcviku zde uvedené.

ČTĚTE POZORNĚ STORNO PODMÍNKY NA KONCI STRÁNKY!

————————————————————————————————————————————

Co na Certifikovaném VÝCVIKU získáte a naučíte se:

– unikátní energetické a (psycho)terapeutické techniky práce s lidmi, zvířaty a místy, probíhající na více úrovních našeho bytí (budeme pracovat s podvědomím, vědomím, nevědomím, duší, těly, s energií, s mentálními a dalšími zátěžemi z tohoto života, z dávných dob a inkarnací…)

fungovat z otázky, rozšiřovat vědomě vědomý přístup k životu, ke svému tělu a okolí

jemně a vědomě vést klienta a sebe tak, aby terapie vždy proběhla laskavě a bezpečně, jak pro TERAPEUTA VĚDOMÍ, tak pro klienta

zpracovat a zbavit se svých vlastních vnitřních bloků a démonů, a to ať již jsou na vědomé, nevědomé, či podvědomé úrovni (pracovat budeme skrze různé techniky – (Základní i Pokročilé procesy) Terapie ETP a Terapie ERP atd.). Které to konkrétně budou pro Vás si Vaše bytí samo řekne a zároveň se zaměříme na témata typu: vědomí sebe sama, fungování z otázky a vědomí, spojení s vlastním potenciálem, tělem a pravdou, vědomí svého poslání a životního úkolu, následování energie a energetické tahy, energetické léčení na blízko a na dálku, posílíme svou vnitřní sílu a autentičnost, rozvineme intuici, otevřeme pro své tělo pro prastarou alchymistickou techniku na podporu dlouhověkosti (Symbol Dlouhověkosti = Chrám Moudrosti) – unikátní techniku, kterou nikde jinde neučím a nepředávám a která zrála pro nynější svět 6 let od otevření „první kapitoly“ při šamanském výcviku v Anglii, kde se mi otevřel časový portál, abych mohla tuto techniku opět přinést světu… atd.

pracovat s různými energiemi a kvantováním (generátorem kvantového pole), pracovat s portály, démony a entitami

vést klienta otázkami nejen do minulosti (regrese), ale také do budoucnosti (progrese) a hlavně do přítomnosti = TEĎ A TADY

jak si manifestovat, přitáhnout do své reality úspěšnou terapeutickou praxi, klienty, příjmy apod.

jak si správně nastavit svou cenu za terapii (bloky s tímto spojené budeme také čistit)

objevit a znovu uznat své přirozené léčitelské dary a jedinečné talenty

– získat sebe-vědomí, sebe-důvěru, sebe-hodnotu a sebe-lásku

– vědomě se propojovat s celým Vesmírem, samy se sebou a s druhými (již vás nikdo neoblafne, protože vy prostě BUDETE VĚDĚT – budete VĚDOMÉ BYTOSTI)

Kromě získání terapeutické dovednosti samotné Terapie Vědomých Otázek a dalších terapií (Terapie ETP a ERP, Symbol Dlouhověkosti = Chrám Moudrosti) se připravte na hluboký, katarzní transformační proces, protože i zde platí „čím více hluboko a intenzivně na sobě pracujeme, tím opravdovějšími lidmi – terapeuty, se stáváme“.

BÝT „TERAPEUTem VĚDOMÍ“ je naše přirozenost, DĚLAT jakoukoliv terapii je o snaze něco dokazovat sobě nebo druhým. Ve Výcviku „TERAPEUT VĚDOMÍ“ se stanete SAMI SEBOU, SVÝM BYTÍM a budete vědomými průvodci v tomto procesu pro druhé.

————————————————————————————————————————-

Výcvik není vhodný pro:

– mladší 15 let (15 až 17 letí se účastní pouze pod dohledem svého zákonného zástupce)

těhotné a ještě kojící

těžce nemocné fyzicky a psychicky, jedince s psychiatrickou diagnózou a léčbou (srdeční vady, epilepsie, schizofrenie)

závislé na omamných látkách či alkoholu

dlouhodobě užívající jakákoliv psychofarmaka

otevřeně se hlásící k temné straně či praktikující černou magii

„ulítlé“, kteří se nechtějí uzemnit a ocitají se často mimo sebe

Výcvik povede psycholožka.

Výcvik nenahrazuje lékařskou ani psychiatrickou péči.

Během výcviku nesete plnou odpovědnost za svůj zdravotní a psychický stav! 

Registrací do výcviku souhlasíte s podmínkami, které jsou na tomto webu uvedeny.

ZÁVAZNÁ REGISTRACE na: umay@centrum.cz

Bližší informace na Tel: +420 724979756

Často kladené otázky

1, Musím mít terapeutické zkušenosti?

Nemusíš. Výcvik je určen i pro ty, co s terapiemi teprve začínají, a třeba i hledají techniky, které by mohli u klientů komplexně používat.

2, Co když nechci být „TERAPEUT VĚDOMÍ“ a přesto mne výcvik láká?

Můžeš se přihlásit. Výcvik je přínosný pro každého, kdo je připravený si ho vybrat.

3, Procházím si náročným životním obdobím (rozvod, úmrtí, nemoc atd.) a hledám cestu, je výcvik cesta, jak si pomoci?

V tomto případě se zeptej: Pravda, je to pro mne teď přínos? Pravda, jsem připravený? Pravda, bude to pro mne teď fungovat? ..Za sebe chci říci, že pokud jsi v akutní fázi smutku nebo jiného traumatu, účast spíše nedoporučuji. Výcvik je opravdu psychicky velmi náročný.

4, Mohu hned po výcviku do pracovního procesu?

Ano, ale doporučuji spíše klidový režim než si vše sedne. Zůstávej v otázce a vyber si, co pro tebe bude fungovat.

5, Budu schopný ihned po kurzu terapeutit?

Pokud jsi v terapiích nový, doporučuji dát si čas na strávení všech změn. Naučené budeš uvádět do praxe postupně trénováním. Vše se dozvíš na výcviku a osvojíš si to. Po výcviku už budeš vědět, že se stačí zeptat, kdy bude pravá chvíle začít.

———————————————————————————————————————————————————————————

STORNO PODMÍNKY

V případě odhlášení se z jakékoliv verze výcviku v kratší době, než jsou 2 měsíce před konáním daného výcviku, je storno 100%! Tento výcvik je pouze pro vážné zájemce, proto si prosím svou účast dobře rozmyslete.

V případě jakéhokoliv důvodu, tzv. zásahu vyšší moci (přírodní katastrofy, pandemie apod.), se termín kurzu NAŽIVO posune na jiný měsíc. Toto není důvod pro vrácení platby.

Pozdní příchody delší 30min či dřívější odchody delší 60min nebudou tolerovány ani při verzi výcviku NAŽIVO, ani ONLINE. Pokud se nebudete celého výcviku účastnit, nedostanete certifikát. Když víte, že na první den výcviku NAŽIVO nestihnete dojet včas, zajistěte si pobyt ve městě o den dříve! Stejně tak není možné odcházet nebo se odpojovat z ONLNE zoomu o několik hodin dříve. Takové narušování průběhu výcviku je nerespektování, jak mne, jakožto lektorky a organizátorky, tak nerespektování i ostatních studentů a je důvodem k neudělení certifikátu a tudíž nezískání svolení autorky obsahu výcviku k profesionálnímu použití technik získaných ve výcviku, které jsou chráněny autorským právem v rámci „duševního vlastnictví“.

V případě, že se budete hrubě chovat ke komukoliv z výcviku, týká se to jakéhokoliv účastníka či účastnice (dospělého nebo nedospělého), si vyhrazuji právo Vás z výcviku vykázat a to bez jakékoliv (i finanční) náhrady.

Stejně tak, pokud zjistím, že se věnujete praktikování černé magie – ihned odcházíte. Bez nároku na vrácení peněz.

PŘIHLÁŠENÍM SE NA VÝCVIK SE VŠEMI PODMÍNKAMI, uvedenými na tomto webu, SOUHLASÍTE.